Οικονομικές καταστάσεις


1122 LABS Ι.Κ.Ε.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΦΜ: 801901742

Αρ. ΓΕΜΗ: 165462520000